Videoen med den nye Trøndelag-sangen har skapt begeistring og stolthet over det å være trønder, men den dekker over ufred i ekteskapet.