Ifølge kristenretten i Frostatingsloven skulle Maria budskapsdag feires den 25. mars som helligdag. Dagen var en av de viktigste helligdager i kirkeåret.