Etter å ha lastet om bord milliarder av statlige kroner, vurderer Hurtigruten å kaste alle statlige forpliktelser over bord og seile sin egen sjø.