Klimaendringene utfordrer vår vinterkultur. Derfor setter vi igang omfattende tiltak for å redde Norge som skisportnasjon.