Samtidig imøtegåelse kan selvsagt ikke gjelde for kritikerne, de frieste penner i redaksjonen.