«En gledelig begivenhet» er tittelen på stortingsmeldingen som ble lansert med det mål å skape en sammenhengende, trygg og god svangerskaps- fødsels- og barselomsorg.