De alvorlig psykisk syke fangene blir glemt. Bruk av isolasjon i fengslene grenser til tortur.