Trøndelag trenger slagkraft på Stortinget. Når de to fylkene snart blir slått sammen til ett, må trønderske stortingsrepresentanter få til et tettere samarbeid.

- Vi på trøndelagsbenken må bli flinkere til å jobbe sammen om de store, regionale sakene, skrev Senterpartiets førstekandidat i Sør-Trøndelag, Heidi Greni, i Adresseavisen tirsdag. Hun mener det er mange saker der trønderske stortingsrepresentanter kan samarbeide bedre på tvers av partigrensene.

Vi er enig med Greni. Samferdsel, veibygging og plassering av statlige virksomheter og arbeidsplasser, er noen av områdene der partipolitiske motsetninger ikke bør stå i veien for tverrpolitisk, regionalt samarbeid.

Hvert år har stortingsrepresentantene innflytelse på hvilke regionale aktiviteter som skal få penger over statsbudsjettet. Blant annet innenfor helsepolitikken, der det er snakk om store summer, må ulike regioner prioriteres opp mot hverandre, og landsdelene trenger representanter med påvirkningskraft i sine egne partier.

De som blir valgt inn på Stortinget, har selvfølgelig forpliktelser overfor partiet de representerer, og de skal være med på å styre hele landet. De kan ikke bare kjempe for bygda, byen eller landsdelen de kommer fra. Denne balansegangen kan være vanskelig, men i en rekke tilfeller er det politisk sett uproblematisk at politikere fra ulike partier, men fra samme region, møtes og blir enige om hvilke saker i deres landsdel som trenger et løft.

Stortingsrepresentantene fra trøndelagsfylkene har flere ganger fått kritikk for at de ikke samarbeider godt nok. Før jul i fjor gjorde Adresseavisen en spørrerunde som viste at representanter fra andre regioner møtes mye oftere enn de som sitter på trøndelagsbenken.

Benkeleder Trond Giske (Ap) tilbakeviste kritikken. Men partifeller i både Nord- og Sør-Trøndelag mente at samarbeidet ikke fungerer godt nok og at når de to fylkene blir ett fylke fra nyttår, må representantene jobbe tettere sammen enn i dag.

Det er ingen grunn til å vente til nyttår. Den nye, felles trøndelagsbenken bør møtes så snart det nye Stortinget trer sammen tidlig i oktober.

LES OGSÅ KOMMENTQAREN: Bygda er bedre enn sitt rykte