foto
De økonomiske bekymringene er store på St. Olavs hospital. Driften har over flere år vært svært presset, og langtidsbud sjettet er dyster lesning, skriver kronikkforfatterne. De mener alle sykehusene er underfinansierte. Foto: Vegard Eggen

Økonomien i Helse Midt-Norge er svært krevende