For den polske regjeringen er nasjonens gode navn og rykte viktigere enn ytringsfriheten.