De 500 årene som har gått siden reformasjonen har gitt viktige erfaringer knyttet til forholdet mellom trosliv, samfunnsutvikling og demokrati.