Vindkraftutbyggingen på Storheia skal pågå året rundt. Det mener samene er brudd på konsesjonsvilkårene.