Trondheim bør sette pris på at noen med innsikt retter et selvkritisk blikk mot byens status som teknologihovedstad.

Alf-Egil Bogen, konserndirektør Novelda AS Foto: André Berntsen

Alf-Egil Bogen, medgründer i Atmel og Årets trønder 2012, har tatt et oppgjør med Trondheims selvbilde som Norges teknologihovedstad. Han mener at det er en merkelapp Trondheim ikke fortjener i dag, men som byen kan smykke seg med hvis ting gjøres annerledes og bedre. Bogen mener at Trondheim til og med kan ta en nordisk posisjon, hvis byen utnytter mulighetene.

Vi er ikke opptatt av hvilken merkelapp Trondheim skal ha. Derimot er det viktig å minne om at politikere og næringsdrivende i Trondheimsregionen er enig om at kunnskapsmiljøene er regionens viktigste fortrinn. Det forplikter, og det gjenstår mye for at Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og alle de andre som står bak strategisk næringsplan kan hevde at de utnytter dette fortrinnet.

Derfor er det prisverdig at en anerkjent gründer og teknolog som Bogen sier det han mener. Vi tolker ikke Bogens utspill som et forsøk på å snakke ned Trondheims muligheter og posisjon. Tvert om, han vil bidra til at byen og regionen blir enda bedre. Vi blir urolig når svarene fra fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og Berit Rian, leder i Næringsforeningen, er å slå fast at Trondheim selvfølgelig er teknologihovedstaden.

Det er ikke nok med besvergelser. Ordene og merkelappene må også ha innhold som stemmer med realitetene. For eksempel har Sandvik og hans partifeller i Trondheim kommune et stort ansvar for at byen får et nytt og bedre vitensenter. Det vil være et minimum for å kunne fylle de store ordene med innhold, selv om det langt fra er tilstrekkelig.

I dag skal det avgjøres om et nasjonalt forskningssenter for økt oljeutvinning skal lokaliseres til Stavanger, Bergen, eller til Trondheim. Forskningen som skal føre til at det kan hentes opp enda mer fra reservoarene har svært stor betydning for statskassen, for folk flest og ikke minst for den byen og det forskningsmiljøet som vinner dette prestisjeoppdraget.

Dersom Trondheim stikker av med seieren, vil det være en bekreftelse på at mye er gjort riktig. Men det er også en rekke ting som kan bli bedre for å utnytte byens og regionens fortrinn.