foto
Skoleelever fra nabolaget fyller butikken på Saupstadsenteret i langfriminuttet. Senteret er møteplassen for 5000 innbyggere. Mange er spente på hva som vil skje når det skal bygges om. Foto: Kim Nygård

De trenger fortsatt et sted å møtes