Emilie Enger Mehl (Sp) har rett i at folkevalgte, ikke politimestrene, bestemmer organiseringen av norsk politi. Justisministerens problem er at regjeringens avgjørelse om å åpne 20 nye politistasjoner er dårlig, både faglig og politisk. Norge trenger et bedre politi, ikke flere politikontor.