Hjertekirkurg Guy Haywood er alvorstynget når han snakker om Assange-saken. Derimot smiler han når han snakker om Trondheim og sin kollega Morten. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Den britiske kirurgens hjertesukk angår oss alle