Vi kan stille spørsmål ved hva som skjer med de barna som ikke får et ønsket barnehagetilbud når de fyller ett år? Skriver debattantene, Foto: NTB / Scanpix

Kjære politikere: Det haster med å få to barnehageopptak i året