Det stimulerer fantasi og evnen til å leve seg inn i en annen verden.