I iveren etter å tjene penger har grønnfargen i det grønne skiftet bleknet og gått mer og mer over i blått, skriver biolog Arne Ulset i dette debattinnlegget. Foto: privat

«Vi må tåle å ofre litt natur…» - kommentar til argumentasjon for vindkraftindustri