foto
Det er lettest for folk som sløser, for eksempel på take away-kaffe, å spare. Det er verre for dem som sjelden har råd til sånne luksusgoder. Foto: Shutterstock

Det er lettest å spare om du har god råd