Alder alene bør ikke være et kriterium for å kreve helseattest for sjåfører, mener debattanten. Foto: Christine Schefte

Obligatorisk helseattest for alle ved fylte 80 år