foto
Brukere og ansatte ved Vistamar vil ha svar mens det er mulig å snu! Skriver innleggsforfatteren, som selv er bruker av rehabiliteringstilbudet i Spania. Foto: Morten Antonsen

Det er et ran og byens snakkis