foto
Bjørn Arild Gram, KS Foto: KS

Kommunene er spesielt viktige nå