foto
Vårt forslag til Nye Veier er: La målsettingen om fartsgrense 110 km/t forbli en drøm, den bør ikke realiseres, skriver innleggsforfatterne. Nye Veier ønsker blant annet 110 km/t på hele eller deler av strekninga mellom Melhus og Ulsberg. Illustrasjonsbildet av vegen er fra Eidsmo, rett sør for Kvål. Foto: Statens vegvesens animasjonsvideo.

Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm