foto
Å tenke at man skal tilby disse tjenesten i hjemmet er urealistisk med tanke på miljø mange av brukerne kommer fra, skriver innleggsforfatterne. Foto: Borgar Sagbakken

Rammer en av byens mest sårbare grupper