foto
Foto: Forum for natur og friluftsliv Trøndelag

Nå lages det regionale snøskuterløyper i verdifulle villmarksområder