foto
Vindturbiner med anleggsvei i Roan, tilhørende Fosen vind DA. Foto: Morten Antonsen (Arkiv)

En faglig diskusjon om vindkraft