Bildet er tatt høsten 2010 og viser noen av de første bomstasjonene i bruk i Trondheim der pengene gikk til Miljøpakken. Lederen for Miljøpakkens sekretariat beskriver i denne kronikken hva bompengene som har rent inn, har gått til. Foto: Kjell A. Olsen

10 år med bompenger i Trondheim – hva har skjedd?