foto
Det overordnede målet for TV-aksjonen er at 400 000 kvinner skal komme seg ut av fattigdom gjennom å få mulighet til å tjene sine egne penger. Foto: Josh Estey /Care

TV-aksjonen 2019: Nå er det hennes tur