Et så tydelig signal fra landets øverste folkevalgte organ må få konsekvenser også for Nye Veiers motorveiplaner i Trøndelag, skriver debattanten. Foto: Privat

Stortinget står over veinormalene