foto
Illustrasjonsbilde av sau. Foto: Ørn E. Borgen

Dere setter utrydding av rovdyr høyere enn tryggheten til sauene!