Et godt skattesystem, satsing på forskning og et omstillingsvillig næringsliv er helt nødvendig for å greie overgangen til lavutslippssamfunnet.