Fra 2018 til 2029 skal det brukes 26 milliarder på vei i Trøndelag og nesten ingenting til jernbane. 26-0 mellom vei og bane er en total avsporing for miljøvennlig transport. De sentrale politikerne i Trøndelag møtte forslaget med krangel om hvilken vei som skal komme først.