Villmannskjøring med snøscooter i fjellet er et økende problem og skaper store konflikter.

Ved en kontroll denne uka fant politiet og Statens naturoppsyn (SNO) bevis på ulovlig og uvettig kjøring med snøscooter i ni trønderske kommuner.

Nå varsles det flere kontroller i tiden som kommer. Det er både riktig og viktig at politiet og SNO er på plass i fjellet for å kontrollere scootertrafikken. I en rekke kommuner er det åpnet for rekreasjonskjøring langs fastlagte traseer. En slik kjøring har ført til at mange fler har skaffet seg snøscooter.

Med flere scootere er det åpenbart at risikoen for ulovlig kjøring øker. Dersom de nye og mer liberale reglene skal opprettholdes, er det avgjørende at vi får kontroll med den ulovlige skutertrafikken. Scooterkjørerne må vise at de er tilliten verdig, og at også de gjør en innsats for å komme tullkjøringen til livs.

Det provoserer mange når politiet og SNO bruker helikopter i jakten på villmannskjørerne. Scooter-tilhengere mener det er feil bruk av samfunnets ressurser, som heller burde vært satt inn på andre og viktigere områder. Prioriteringer av politiets ressurser kan diskuteres, men helikopter er et effektivt redskap når store fjellområder skal kontrolleres.

Scooterkjørere må finne seg i at også de utsettes for kontroller, på lik linje med andre. Når det oppstår mistanke om at mange ikke følger fastsatte lover og regler, er det politiets plikt å sørge for å iverksette tiltak som begrenser slik aktivitet.

Samfunnet fungerer ikke slik at folk kan bryte lover de personlig er uenige i. Det er ingen menneskerett å kjøre snøskuter opp og ned snøskavler, rundt og rundt på vann og myrer. Slik aktivitet provoserer, skaper unødvendig støy og kan også skremme og skade dyr. Det finnes plass både for scooter og for de på ski i vinterfjellet, men da må man innrette seg og ta hensyn til hverandre. Derfor burde alle være interessert i å komme tullkjøringen til livs.