foto
Ola Lund Renolen (MDG) har vært varaordfører mens Hilde Opoku har hatt permisjon. Nå har Opoku søkt om å bli fritatt for vervet for resten av perioden. Foto: Vegard Eggen

Nødvendig avklaring i rådhuset