De som bruker barndommen på å sitte ved skjermen, har godt av det. De blir bedre forberedt på voksenlivet enn foreldrene var.