Trondheim 23. februar 2021 Dobbel allé i Høgskolebakken Foto: Terje Svaan

Gjenbruk til jul