foto
Rina Sunder mener at ISFiT er et eksempel på mangfold i praksis.

ISFiT er mangfold i praksis