foto
Et tydeligere signal fra politikerne om forbud mot nedbygging av matjord skaper også forutberegnelighet for eiendomsutviklerne, som bør finne andre steder å bygge vei, hus og næring på enn lettvint nedbygging av matjorda, skriver debattanten. Hennes gård ligger nummer to til høyre fra E6.

Odelsjente i debatten om Øvre Rotvoll: Vi får høre: «Bare vent, om ti år er jorda deres bygd ned uansett»