Med denne forenklede virkelighetsforståelsen ender jeg som representant for MDG opp som en gress-etende hippie som vil legge ned alt folk liker med det moderne samfunnet, mens Ola Borten Moe selv blir han der gamle konservative gubben som sitter ute på oljeplattformen sin, skriver MDG-representanten i dette svaret til Ola Borten Moes kronikk. Her er Sp-nestlederen ute på oljeriggen Draugen, som tilhører hans oljeselskap Okea. Foto: Signe Dons/Aftenposten

Ask Ibsen Lindal (MDG) svarer Ola Borten Moe (Sp): Han sauser til klimadebatten