foto
Jeg valgte å utdanne meg til helsefagarbeider fordi jeg vil hjelpe folk og bidra i samfunnet, men det er en lang vei til boligdrømmen med 87 prosent stilling og midlertidig vikariat. Hvordan skal jeg klare å få boliglån? spør Marius Øvrebøe. Foto: PRIVAT

Høyreregjeringas boligpolitikk har sviktet ungdommen