Trøndelag har de dyreste buss/trikk-prisene for studenter sammenlignet med de andre storbyene. Rogaland har de billigste billettene, de har halv pris for studenter på enkeltbilletter. 30-dagersbilletten er 235 kroner billigere i Rogaland for studenter. I et studieår blir dette om lag 2000 kroner. Trondheim ønsker en profilering med studentby nummer én. Da må vi også tilby rimeligere reiser.

Et forlik mellom H/V/KrF-regjeringen og Frp sikret femti millioner i året øremerket lavere billettpriser i miljøpakkeområdet. På grunn av korona tok det to år før det ble vedtatt ulike tiltak, som felles sone i de aktuelle kommunene. Midler til lavere billettpris ble satt på bok. Og det er et dårlig signal til reisende at prisen på enkeltbilletter i stedet ble satt opp ved nyttår. Jeg vil ha lavere enkeltbillett for alle i Trondheim, i hvert fall 20 prosent lavere for voksne. For studenter bør den bli enda lavere, helst på samme nivå som Rogaland.

Vi må gjøre det enklere å ta buss for «spontan-reisende». Det må ikke være slik at man står på bussholdeplassen, ser 42 kroner på appen og velger bort bussen. I dag gjelder denne prisen for voksne, også studenter. Militære og honnør har halv pris.

I kommende formannskapsmøte ber jeg ordføreren om å ta et initiativ i kontaktutvalget for Miljøpakken om å senke takstene for studenter, ned mot halv pris. I Trondheim er det for få som tar bussen. Pris er ikke eneste faktor som avgjør om reisende velger buss, men for å få reisende til å velge buss, vil betydelig lavere takster være viktig. Og for studentbyen Trondheim er det et dårlig signal å ha de høyeste kollektivtakstene blant de store byene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe