Det er nedslående å registrere at byen sakker akterut i kampen om kulturmidlene.

Tall fra de siste elleve årene viser at Vestland og Bergen har fått en mye høyere andel av de statlige overføringene til nasjonale kulturbygg enn Trøndelag og Trondheim. Selv om det kan være gode grunner til at det er blitt slik, er det på høy tid at også våre kulturbygg får penger til oppgradering og videreutvikling.

Jens Storli er strategisk rådgiver i Olavshallen, som har søkt om statlige penger til oppgraderinger tre ganger uten å bli prioritert. Det er Storli som nå har sammenstilt de nasjonale tallene, som viser en tydelig skjevhet: Der Bergen har fått over én milliard kroner siden 2012, er summen for Trondheim bare 13,5 millioner.

Her har pengene gått til Rosendal teater og museene Ringve og Sverresborg. I Bergen har Bymuseet, Bergen kunsthall, Den nationale scene, Bryggens museum, Permanenten, Kode, Sentralbadet scenekunsthus og Sjøfartsmuseet fått statlige millioner. Sammenstillingen sier ingenting om avslåtte søknader. Men tallene viser at det bergenske kulturmiljøet er gode på å få gjennomslag for sine prosjekter.

Det er selvsagt ikke ille i seg selv, men det er nedslående å registrere at Trondheim synes å sakke akterut – og at Olavshallen spesielt ikke får de midlene byens kulturelle storstue fortjener. Etter en kulturell byggeboom under Solberg-regjeringen, der særlig Oslo stakk av med store deler av potten, er budsjettene blitt strammere. Det er dårlig nytt for prosjekter under planlegging i Trondheim, for eksempel sammenslåingen av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum.

Her er frontene stadig steile mellom dem som ønsker et felles museumsbygg på Leüthenhaven, og dem som heller vil pusse opp og videreutvikle museene der de ligger i dag. Direktør for Museene i Sør-Trøndelag, Karen Espelund, mener det er viktig at det fattes en snarlig beslutning. Selv om det neppe tjener Trondheims sak at meningene i byen er så delte, mener vi det er viktig at alle fakta må på bordet før politikerne bestemmer seg. Hvis alle står samlet bak en løsning, står Trondheim sterkere i kampen om statlige overføringer.