Å tro at å være snill er det samme som ikke å stille krav, er misforstått.

Vi er nødt til å stille krav for at samfunnet skal fungere. Vi må stille krav om at folk utenfor arbeidslivet kan bruke kreftene på å komme i arbeid. Ikke på å måtte dokumentere hvorfor man av ulike grunner ikke kan være i aktivitet.

Heidi Vibeke Bagøien Ludvigsen kaller meg «ekskluderingsminister». Det kjenner jeg meg på ingen måte igjen i.

Hver dag jobber vi for at flest mulig skal inkluderes i arbeidslivet, og inkluderes i velferdssamfunnet. Det gir resultater. Siden 2021 har 150 000 flere kommet i jobb. Ni av ti i det private.

Å være i jobb kan være direkte helsefremmende. Arbeidsplassen er langt mer enn et sted du hever lønna di og går hjem. Du utvikler deg faglig og sosialt. Du kan oppleve mestring, trivsel og realisering.

Rundt 600 000 mennesker i dette landet i arbeidsfør alder jobber ikke eller studerer ikke. Det er altfor mange.

Min viktigste jobb er å legge til rette for at flere skal gjøre noe meningsfullt for seg selv og for samfunnet. Det skal lønne seg å jobbe. Samtidig er jeg veldig tydelig på at alle som ikke kan jobbe, skal være trygge for de at har en inntekt de kan leve av, og motta den med god samvittighet.

Derfor stiller vi krav. Vi forventer at arbeidsgivere skal ansette folk som ikke har den perfekte CVen, det perfekte språket, eller har helsemessige utfordringer. Men, som er kvalifiserte, og som med noe tilrettelegging kan jobbe. Ikke minst må arbeidsgivere i offentlig sektor skjerpe seg.

Vi stiller krav om at så mange som mulig skal være i jobb for å finansiere velferdsgodene våre. Samtidig stiller vi opp for de som trenger tilrettelegging og støtte.

Derfor har vi innført ungdomsgarantien i Nav slik at den enkelte får tidlig, tett og tilpasset oppfølging. Derfor bruker vi nesten 11 milliarder kroner dette året på arbeidsmarkedstiltak, som fungerer svært godt.

Før sommeren legger vi fram arbeidsmarkedsmeldinga som inneholder virkemidler for at flere skal kunne jobbe, og for at arbeidsgiverne kan inkludere flere med den arbeidsevnen de har.

Selvfølgelig skal man ha lov til å være syk. Samtidig skal man ha tilrettelegging for å kunne bidra med det man kan.

Ekskluderingsminister? Nei takk! Det å møte hverandre med forventninger betyr respekt. Det er i møte med forventninger vi blir bedre.

Hvis ingen forventer noe av oss, blir vi heller ikke gode. Å stille krav og stille opp er til det beste for den enkelte, til det beste for samfunnet.

Velkommen til Adressahuset mandag 29. april: Slag, snitching og Snap: Hvorfor øker ungdomsvolden? Les mer her!

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!