Kritikken fra 22. juli-kommisjonen betinger en helt ny politikultur og en ny ledelse.