Kritikken fra 22. juli-kommisjonen betinger en helt ny politikultur og en ny ledelse.

Kritikken 22. juli-kommisjonen reiser mot politiet er så hard at det går på troverdigheten løs for etaten, som mer enn noen annen trenger sterk folkelig tillit. Det avgjørende er ikke hvem som går eller hvem som blir sittende, men at en stor omveltning i politiet faktisk finner sted. Det er ingen vei utenom tiltak som kan gjenreise tilliten politiet har mistet.

Alle feilene som beviselig ble begått under terroraksjonen, rammer svært mange på ulike nivåer i politietaten. Granskningskommisjonen mener det må en dramatisk omveltning til, og konkluderer med at politiet trenger en ny kultur, nye holdninger og en ny ledelse.

Konklusjonen minner om en kollektiv oppsigelse av dagens lederskap i politietaten. I et så strengt hierarkisk system som politiet, vil intet skje uten at det blir gitt beskjed fra toppen. Det er påvist at politiet har mest ressurser når det er minst kriminalitet, og det er påvist at det ikke var mangel på politifolk som svekket aksjonen 22. juli i fjor. Det var mangel på samhandling, kommunikasjon og ledelse. Operasjonssentralen sviktet, sambandet brøt sammen, presise tips ble liggende, aksjonsplanene ble ikke brukt, rolleforståelsen var uklar, sentrale politifolk var helt passive og misforståelsene var mange. Frivillige båtfolk ble redningen for mange ungdommer, også for Beredskapstroppen.

Politiledelsen sviktet fra første stund. Politidirektør Øystein Mæland slo ikke terroralarm, var ikke pålogget, og visste ikke at han skulle slå alarm. Han kjente ikke planverket. Større inkompetanse på høyt nivå er det vanskelig å påvise. Svært mange feil ble begått under politiets terroraksjon, feil som er forsøkt tildekket. I tillegg har de siste dagene avdekket at politidirektøren er dårlig orientert og ikke snakker sant. Det var for eksempel GPS-data tilgjengelig for politiets interne granskning, i motsetning til det Mæland sa mandag. Tabben har han beklaget, men fortsatt gjenstår et inntrykk av at politiledelsen ikke helt har forstått granskningsrapportens knusende kritikk.

Det ble i går avslørt at bare to av 17 strakstiltak politiet selv har utpekt, og som ble vedtatt etter 22. juli, er gjennomført. Politiet evne til å lytte, lære og handle er altså ikke blitt bedre. Tilliten til politiet er nå ifølge meningsmålinger nesten halvert, en tilstand som er helt uakseptabel for samfunnets fremste maktapparat for beskyttelse av folk flest. Skal politiet få en ny kultur og nye holdninger, må det mer til enn å sparke en ny politidirektør som nesten ikke har begynt.

Politiledelsen er i krise, men krisen stikker mye dypere.