foto
En historie å lære av: Historien om Maria Lian er svært vond, men håpet er at den kan bidra til at andre unge pasienter får god nok behandling. Foto: Privat

Historien om Maria fyller meg med skrekk