foto
Foto: Shutterstock

Et demokrati skal ikke overvåke innbyggerne sine