Innleggsforfatterne ber om at det tenkes nytt i barnevernet i kjølvannet av dommene i menneskerettsdomstolen nylig. Her høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie under en tidligere behandling av fire barnevernssaker. Foto: NTB / Scanpix

Om å tenke nytt i barnevernet