foto
E6 er planlagt utbygd mellom Ranheim og Åsen. Her fra Malvik. Foto: Marianne Tønset

Firefelts vei, bra for alle