foto
Det er synd at vi ikke får fortsette å jobbe med de tiltak vi har god erfaring med og vet fungerer, skriver kontaktlæreren i dette innlegget. Foto: Terje Svaan

Situasjonsbeskrivelse fra klasserommet i trondheimsskolen